Strony Internetowe

MENU

hamburger menu icon
Cofnij Strony internetowe

Projekt i wycena prostej strony (Wordpress): 45zł

Projekt i wycena strony dedykowanej: 120zł

dowolna struktura i zawartość interaktywna

Wykonanie strony: 60zł /h

Wykonanie zgodne z zaakceptowanym projektem.
Liczba godzin nie będzie odbiegać od tej założonej w projekcie o więcej niż 5%

Możliwość wykupu usługi hostingu

Cena: 100zł/miesiąc w zależności od przewidywanej ilości użytkowników